Onze aanpak

Theseus is bij tientallen bedrijven actief bezig met ontwikkeling en gedragsverandering. Door uitlijning en verbinding zorgen we ervoor dat veranderingen elkaar versterken en tot beweging van de organisatie leiden.

Je vindt hieronder een viertal elementen uit onze aanpak.

Eerst een aantal ‘rode draden’:

 • Gedrag staat centraal
  Met de vraag ‘wat ga je dan precies doen?’ ontrafelen we containerwoorden en vertalen we vage begrippen naar concreet gedrag.
 • De ‘betekenis-vraag’ helpt om op één lijn te komen
  Met de vraag ‘wat betekent dit?’ doen we hetzelfde. Ambities worden vertaald naar doelen en plannen. Verwachtingen worden concrete en  duidelijke afspraken. De vraag helpt bij het gezamenlijk interpreteren van zaken en het verminderen van de ruis.
 • De kracht van gezamenlijke taal
  We bouwen aan dezelfde, gezamenlijke taal. Zodat iedereen weet wat er bedoeld wordt. En zodat iedereen herkent (en elkaar aanspreekt) als we weer in oude valkuilen stappen. We hebben zo al heel wat “doe dit ff !”- “ja, dat doe ik wel ff” patronen doorbroken.
 • De kracht van herhaling
  Tijdens de lange samenwerking veranderen mensen van rol. Vaak zijn managers al getraind of gecoacht, maar worden ze in een nieuwe rol uitgedaagd om de verdieping op te zoeken. Hoe mooi is het als een leidinggevende met een glimlach tegen ons zegt: ‘De U-bocht kan ik ongeveer dromen en toch moet ik daar nu weer in investeren, voor mezelf en om het mijn team te leren!’

4 Elementen uit onze aanpak

We lichten vier elementen uit onze aanpak kort toe. Elementen die we gaandeweg ontwikkelden en aanscherpten, en die hun waarde dagelijks bewijzen.

Theseus stimuleert en ondersteunt ontwikkeling van mensen, op alle belangrijke posities in de organisatie.

We bouwen samen met de betrokkene aan het ontwikkelperspectief, we helpen bij het uitzetten van de richting, de doelen en de stappen. En ondersteunen bij de invulling van die stappen – door de brug te slaan naar kennis buiten de deur of door het overbrengen van eigen inzichten en ervaringen.

Centrale tool is De Expeditie, een ontwikkelformat gebaseerd op de zes logische niveaus. We brengen de huidige situatie in kaart, waarbij we resultaten verbinden met gedrag, vaardigheden, denkbeelden, rol en drijfveren. En we brengen de gewenste situatie in beeld, ook weer in termen van resultaten, nieuw te ontwikkelen gedrag, de benodigde skills, ondersteunende denkbeelden, de nieuwe invulling van de rol en de drijfveren waar we op aan willen sluiten.

De benadering levert [zelf]inzicht op, een aantrekkelijk perspectief en energie om de draad op te pakken. We monitoren regelmatig met elkaar de voortgang en sturen richting en invulling bij waar gewenst.

Theseus helpt bij het ontwikkelen van nieuw gedrag om vervelende, ongewenste patronen te doorbreken.

Patronen ontstaan in de interactie tussen mensen. Vaak succesvol en zonder dat we ons eraan ergeren. Maar – regelmatig met een onvoldaan gevoel. ‘Ik accepteer het maar, want als ik er wat van zeg krijg ik toch de kous op de kop’ – ‘ik doe het maar zelf, want anders kost het me alleen maar meer tijd’.
Ongewenste patronen gaan ten koste van onszelf of van de ander. Ze komen de organisatie in ieder geval niet ten goede.

Theseus helpt om patronen inzichtelijk te maken en – belangrijker – biedt je de tools om zelf patronen te signaleren en te doorbreken. Door oud gedrag te vervangen door nieuw gedrag neem je invloed op de interactie. Het gevolg is een andere respons, een nieuw effect bij de ander. Bij voorkeur in één keer raak, en anders ga je in de herkansing. We besteden aandacht aan oude denkbeelden (kaders) die tot het oude gedrag leidden, en aan nieuwe, ondersteunende kaders die je in staat stellen om het nieuwe gedrag te laten zien – en het patroon te doorbreken.

Patronen zijn een gedeelde verantwoordelijkheid: ieders aandeel is 50%. Tegelijkertijd ben je voor 100% in staat om het patroon te doorbreken. En dat biedt handelingsperspectief.

Theseus helpt bij het sluiten van de communicatiecirkels. De ruis neemt af, het comfort neemt toe.

Aan de ‘send’-kant ondersteunen we leidinggevenden met het verbinden van de organisatie met hun visie, plannen en doelen. We bouwen mee aan een heldere boodschap en aan heldere, concrete verwachtingen. Zodat duidelijk is welke keuzes er gemaakt zijn en welke besluiten opgepakt gaan worden.

Aan de ‘feedback’-kant helpen we mensen om feedback daadwerkelijk te geven, en om deze niet bij zich te houden. Terugkoppeling blijkt de missende factor te zijn in veel organisaties; er worden wel visies, plannen en opdrachten uitgezet, maar het blijft onduidelijk of, hoe en wanneer zaken opgepakt worden. Met regelmatig teleurstelling en frustratie tot gevolg. ’We horen nooit iets terug’, ‘niemand reageert’. Zonder goede feedback geen gevoel van grip. Maar – met de juiste terugkoppeling juist een gevoel van regie en comfort.
We verstaan onder feedback ook het oppakken en bundelen van de signalen ‘van de vloer’ of uit de markt. Signalen die we nodig hebben om besluiten bij te sturen en nieuwe plannen vorm te geven.

Theseus helpt bij het bouwen van de communicatieritmes, het inrichten van agenda’s en het voeren van overleggen. Verwachtingen, doelen en de terugkoppelthema’s leggen we vast in scopes – een tool waarmee we de grip helpen vergroten.

Het draait om ‘zaken gedaan krijgen’. Theseus helpt de effectiviteit van de communicatie drastisch te verbeteren.

De effectiviteit van communicatie is één van de centrale thema’s in onze begeleiding. We ontwikkelden op basis van drie hoofdstijlen van beïnvloeding het principe van de Aikido-communicatie; een benadering die een alternatief biedt voor de basisreacties vechten, vluchten en bevriezen.
Met de Aikido-principes helpen we ondernemers en directeuren om hun verwachtingen helder te krijgen, de organisatie mee te nemen en eigenaarschap te stimuleren. De benadering biedt ook waardevolle handvatten als we tegen kritiek of weerstand aanlopen, en we in de verleiding komen om – uit emotie – de bewapening te zoeken. Theseus helpt de ontwapening te vinden.

Leidinggevenden helpen we met het verbeteren van kwaliteit van afspraken – en vooral de kwaliteit van het opvolgen van die afspraken. De benadering helpt om commitment en eigenaarschap te delegeren, om de ruis te verminderen en om zaken daadwerkelijk gedaan te krijgen. Door landingstijd in te bouwen wordt de communicatie zorgvuldig, compleet en nodigt het uit om eigenaar te worden van het verzoek.

Professionals gebruiken de Aikido- (of U-bocht) principes om hun invloed in commerciële gesprekken te vergroten. In hun rol als senior verkoper of in een rol als vakspecialist en deskundig adviseur, die hun advies graag professioneel voor het voetlicht willen brengen. Ook binnen organisaties, binnen teams, werken de principes buitengewoon; naast het verbeteren van de onderlinge afspraken, stimuleert Aikido-communicatie de gelijkwaardigheid en wederkerigheid in de samenwerkingsrelaties.

Inmiddels hebben honderden ondernemers, leidinggevenden en professionals kennis gemaakt met de benadering.