Theseus bestaat begin 2022 uit een drietal partners en een betrokken kring aan vakspecialisten, met wie we samenwerken naar behoefte. Specialisten op het vlak van corporate governance, overnames en fusies en bedrijfscontinuïteit. Co-begeleiders bij cultuur- en gedragveranderingsvraagstukken. Specialisten op het vlak van persoonlijke ontwikkelvragen.

Reinard en Sander vormen het gezicht van Theseus en zijn de eerste aanspreekpersonen.

Reinard Teule

‘Een van onze opdrachtgevers omschreef me afgelopen jaar als ‘de vaste waarde in de ontwikkeling van onze organisatie en de mensen’. Bijzonder mooie feedback; en prachtig om die betekenis te hebben voor ondernemers en hun bedrijven.’

‘Ik ervaar het als een voorrecht om langdurig met mensen op te trekken. Samen met ondernemers bouwen aan hun bedrijf en hun leidinggevenden en medewerkers begeleiden in hun ontwikkeling. Persoonlijke groei, met groei van het bedrijf als gevolg.

Vanaf 2002 ben ik actief als organisatieadviseur en sinds 2006 partner bij Theseus.
Jaarlijks trek ik op met zo’n 25 bedrijven, hun directies, managementteams en professionals.
Dichtbij, betrokken, geduldig consistent. Steeds gericht op beweging door bij te dragen aan nieuw gedrag, onder het motto ‘leren = veranderen van gedrag’.

Mijn passie en kracht liggen in het creëren van een setting voor die gedragsverandering, het stimuleren en begeleiden van ontwikkelstappen en het uitlijnen van de veranderingen door de organisatie heen. Daardoor krijgen ontwikkelingen samenhang en richting. Betrokkenen ervaren dat ze er niet alleen voor staan en dat ze het ergens voor doen – leidinggevenden worden regelmatig verrast door de collectieve energie die vrijkomt. Erg mooi om op die manier organisatie- en cultuurveranderingen mede vorm te geven en te borgen.

Een speciale plek in mijn portefeuille heeft het opleiden van adviseurs. Het overbrengen van beïnvloedings- en adviesvaardigheden aan vakspecialisten en commercieel adviseurs die hun bedrijf, hun toegevoegde waarde en advies voor het voetlicht willen brengen. Het zijn intensieve en persoonlijke programma’s, met mooi resultaat als mensen hun eigen stem naar voren leren brengen.

In Theseus verband haal ik veel voldoening uit het optrekken met Sander en compagnon Hans. We bouwen samen de komende tijd aan de nieuwe invulling van Theseus Partners.
En naast mijn werk: pater familias, actief (buiten)sportend, vrijwilliger in het rivierengebied en actief muzikant.’

Sander van Kuijck

‘Optimisme, vertrouwen, energie, flexibel, resultaatgericht en mensgericht: Deze woorden passen bij mij! Ik hecht veel waarde aan goede relaties met de mensen waarmee ik samenwerk en ik heb geleerd dat duidelijkheid daarin helpt.

Vaak wordt er om de essentie heen gedraaid om de ander en vooral jezelf te sparen. Relaties, zowel werk als privé, worden beter als je op belangrijke punten duidelijk kunt zijn naar elkaar. In de afgelopen jaren heb ik vooral op dit vlak mooie feedback teruggekregen van de mensen die ik begeleid of waaraan ik leiding gaf: “het kan schuren maar alles mag gezegd worden” en “Sander is soms heel duidelijk en geeft tegelijkertijd vertrouwen”.

Vanaf 2007 gaf ik leiding aan diverse teams in de (semi) publieke sector. De rode draad was dat er grote veranderingen plaatsvonden. Dienstverlening, vaardigheden en gedrag zijn continue in beweging. Bijdragen aan die beweging deed en doe ik graag. En vooral het meenemen van teams en individuen hierin. Daarbij zijn vertrouwen, duidelijkheid en spiegelen belangrijke elementen.

En wat zeker een les is die ik graag meegeef: pak initiatief, daarmee krijg je grip. Stap naar voren, vertel wat je van plan bent en deel mogelijke scenario’s.  Dit geldt ook richting de mensen waaraan jij leiding geeft, wacht niet tot ze vragen gaan stellen over richting en keuzes maar betrek ze actief, wees ook duidelijk over de invloed die ze hebben (meestal beslissen ze er niet over, maar inbreng kan op vele manieren). Stimuleer ze om zelf initiatief te nemen. Op deze wijze kun je de managementklem, waarbij je ervaart dat je vastzit tussen de verwachtingen van jouw eigen ‘baas’ en die van je team, verminderen.

Vanaf het najaar van 2020 ben ik met Reinard de samenwerking aangegaan. Die laatste rol beviel zo goed, net als de samenwerking met Reinard, dat ik vanaf april 20222 mede-eigenaar ben van Theseus Advies. Ik ervaar het als een voorrecht om mijn ervaring als manager nu in te zetten als begeleider voor leidinggevenden in het MKB. Door zorgvuldig te confronteren draag ik bij aan persoonlijke groei, wat meer ruimte biedt om het bedrijf te laten groeien.

Om samen met Reinard de groei van Theseus vorm te geven ervaar ik als zeer bijzonder; waar vullen wij elkaar aan en hoe draagt dit bij aan de verdere ontwikkeling van Theseus?

En privé? Een vrolijk familiemens die graag buiten is en een liefhebber van sport. En natuurlijk valt daar nog veel meer over te vertellen, mooi om elkaar tijdens de samenwerking als mens beter te leren kennen!’