Klantbelofte 1

Theseus helpt mensen en organisaties in beweging te blijven.

Continu ontwikkelen, blijven leren, blijven bewegen, stap voor stap verbeteren.

We ondersteunen bij het bepalen van de ontwikkelrichting, bij het bouwen van het perspectief.
Waar sta je nu, waar wil je naar toe?
We helpen bij het scherp krijgen van de mogelijkheden en concrete stappen.
We stimuleren tot actie over te gaan, helpen bij moeilijke momenten en zijn een geduldige, maar consistente ‘stok-achter-de-deur’.
Ontwikkeling is vrijwillig, niet vrijblijvend.

We weten inmiddels dat de omgeving belangrijk is. Als de omgeving niet meegaat is het effect van individuele ontwikkelstappen kleiner, dan wanneer de organisatie meebeweegt. Als de omgeving geen support biedt, wordt het beroep op de eigen motivatie wel erg stevig.

Theseus bouwt mee aan organisaties waarin

  • Persoonlijke groei gestimuleerd wordt;
  • De optelsom van alle persoonlijke stappen daadwerkelijk leidt tot groei van de organisatie.

We begeleiden individuele groei, we bouwen aan lerende ritmes en structuren waarin individuele groei leidt tot collectieve groei, verbetering en ontwikkeling.

Theseus bouwt mee aan lerende organisaties

Klantbelofte 2

Theseus helpt mensen voldoening en autonomie te ervaren in hun rol.

Inzicht krijgen in belemmeringen, doorbreken van patronen; een waardevol proces voor de betrokkenen.
  • We helpen ondernemers ruimte te blijven ervaren voor ondernemen en plezier te houden in hun rol. We ondersteunen bij het creëren van waarde en bij het borgen van ondernemerschap met oog op de toekomst.

Ruimte creëren voor ondernemerschap door een passende inrichting van de organisatie. Als de ondernemer ook de rollen van vakman en leidinggevende vervult: ruimte creëren door rolconflicten zichtbaar te maken en te doorbreken. Maar ook het helder krijgen van ondernemende kwaliteiten – zonder zicht daarop geen overdracht naar de opvolgers. Alles met waardecreatie en voldoening in het ondernemen tot doel.

  • We ondersteunen directies bij het ervaren van comfort, vertrouwen, focus op het geheel en de lange termijn.

Comfort door goede feedback uit de organisatie, een bewijs dat het bedrijf onder controle is. Vertrouwen in het eigenaarschap en de regievoering van hun managementlaag, waardoor er ruimte is om de aandacht te richten op het geheel en op de lange termijn.

  • We helpen leidinggevenden bij het creëren van regie en een gezonde balans tussen druk en tegendruk.

Regie door een sterke agendavoering, door het vermogen om verantwoordelijkheden te delegeren aan taakvolwassen professionals. Zonder te verdrinken in de waan van de dag. En met een gezond evenwicht tussen het opvangen van druk [uit alle richtingen] en het bieden van tegendruk naar de omgeving.
We helpen leidinggevenden de setting te creëren waarin hun teamleden verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen, en zich als ‘eigenaar’ durven te manifesteren.

  • We ondersteunen professionals bij het vergroten van invloed, verantwoordelijkheid en eigenaarschap. We helpen gelijkwaardigheid te ervaren, in volwassen en wederkerige [samenwerkings]relaties.

We helpen professionals hun invloed te vergroten, zaken beter en effectiever gedaan te krijgen. Zowel individueel als samen met collega’s en externe partners. We maken begrippen als verantwoordelijkheid en eigenaarschap concreet, en vertalen e.e.a. naar dagelijks gedrag. We helpen bij het creëren van een omgeving waarin persoonlijke ambities tot hun recht komen. Op het vlak van communicatie bieden we vaardigheden om gelijkwaardige, volwassen en wederkerige samenwerkingsrelaties te bouwen.

Theseus draagt bij aan plezier en voldoening in het werk